ข่  า  ว  ส  า  ร
Goto Main PageGoto Detail Company PageGoto Detail Factory PageGoto Detail Products PageGoto Detail Special Products PageGoto Detail Market PageGoto Detail Contact PageGoto Detail News Page

ริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด มีนโยบายที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้าระดับโลกเป็นประจำทุกปี
ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบลูกค้าที่มีศักยภาพ และยังได้รับข่าวสารข้อมูลที่สำคัญ
อันจะนำมาซึ่งการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอโอกาสแจ้งถึงกำหนดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปีนี้ให้ท่านทราบ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านในงานเหล่านี้ด้วยเช่นกัน


ช่วงเวลา ชื่องาน ณ. ประเทศ สถานที่
9-12 มีนาคม 2547 Foodex Japan 2004
www.jma.or.jp/foodex
เมืองชิบะ
ประเทศญี่ปุ่น
Makuhari Messe
อาคาร 2
Stand no. 2N101
คูหา หมายเลข 54
15-18 เมษายน 2547 Thailand Exhibition 2004
www.depthai.go.th/thhouston
เมืองฮุสตัน
รัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
George R. Brown Convention Center
อาคาร E
คูหา หมายเลข FB37
26-30 พฤษภาคม 2547 Thaifex & Halfex 2004
in conjunction with World of Food
Powered by ANUGA
www.thaitradefair.com
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค
เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
อาคาร 1
คูหา หมายเลข F13
8-11 มีนาคม 2548 Foodex Japan 2005
www.jma.or.jp/foodex
เมืองชิบะ
ประเทศญี่ปุ่น
Makuhari Messe
(Nippon Convention Center)
อาคาร 2
Stand no. 2N101
คูหา หมายเลข 62
18-22 พฤษภาคม 2548 ThaiFex World of Food Asia 2005
www.worldoffoodasia.com
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค
เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
อาคาร 5
คูหา หมายเลข GG 28,30,32
17-21 พฤษภาคม 2549 ThaiFex World of Food Asia 2006

ร่วมจัดแสดงงานโดย:
 - กรมส่งเสริมการส่งออก แห่งประ
เทศไทย www.thaitradefair.com/
fairin/thaifex06

 - หอการค้าแห่งประเทศไทย
www.thaiechamber.com
 - Koelnmesse www.koelnmesse.
com.sg
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค
เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
อาคารเดอะชาเลนเจอร์ 1
คูหา หมายเลข W 34,36<<< ต้องการด่วน >>>
ถ้
าคุณคือผู้ที่มีความสามารถสูง ต้องการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานมืออาชีพ
( ทุกตำแหน่งรับเฉพาะคนไทยเท่านั้น )... งานที่บีเบอร์


Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag

วีดิทัศน์โฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัท แพร่ภาพตามสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ตัวอย่างวีดิทัศน์ที่ผ่านการตัดต่อเพื่อท่านสามารถเปิดดูได้ทางเวป
1.) น้ำผลไม้ ตรา บีเบอร์ = ไฟล์ชนิด: mpg, ขนาด: 551 KB. (564,732 bytes),
ความยาว: 00:03, ขนาดวีดิทัศน์: 352 x 288 - คลิกที่นี่ เพื่อชม
2.) บิสกิตขนมหวาน ตรา ดอตโต้ = ไฟล์ชนิด: mpg, ขนาด: 508 KB. (520,576 bytes),
ความยาว: 00:03, ขนาดวีดิทัศน์: 352 x 288 - คลิกที่นี่ เพื่อชม


Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า

Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag

สินค้าของเราทุกชนิด ได้รับเครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล" สำหรับชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลก
เครื่องหมายดังกล่าวรับรองโดย
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag

ละด้วยมาตรฐานการส่งออกที่ได้คุณภาพ เครื่องหมายการค้าที่สูงด้วยคุณภาพการส่งออก
รับรองโดยเครื่องหมาย "Thailand Brand"
ออกให้โดย กรมส่งเสริมการส่งออกแห่งประเทศไทย
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงมาตรฐาน และเชื่อมั่นได้ในความเหมาะสมแก่ผู้บริโภคทั่วโลก


Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag

การพัฒนาบุคลากร
ราเชื่อว่า "ศักยภาพของบุคคลากรก็คือศักยภาพขององค์กร" ดังนั้นนอกเหนือไปจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริหารยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากรอีกด้วย โดยกระตุ้นให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร กว่า ปีของความสำเร็จ เรายังคงก้าวไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบุคคลากร และมองหาลู่ทางการตลาดใหม่ๆ ด้วย

Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag


Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag


Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagด้านสิ่งแวดล้อม
วบคู่กันนั้นเรายังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้คุณภาพตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์นั้นเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดอีกด้วย


เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก | บริษัท | โรงงาน | สินค้า | สินค้าพิเศษ | ตลาด | ติดต่อเรา | ข่าวสาร

ข้อความ และภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ตามกฏหมายของ บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
บริษัท บีเบอร์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด , บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
113/3 19-20, ซอยสองคุณจ่า ถนนสุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 (ประเทศไทย)
โทร. 0-2802-5100 ถึง 9 (10 สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2413-2761, 0-2413-2253 ติดต่อธุรกิจ