ง  า  น   ภ  า  ย  ใ  น   บี  เ  บ  อ  ร์
Goto Main PageGoto Detail Company PageGoto Detail Factory PageGoto Detail Products PageGoto Detail Special Products PageGoto Detail Market PageGoto Detail Contact PageGoto Detail News Page

ต้องการด่วน !  เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานมืออาชีพ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ ( ทุกตำแหน่งรับเฉพาะคนไทยเท่านั้น ) :


 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  คุณสมบัติ... ชาย หรือหญิง, การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และประกันสังคม, สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (โปรแกรมบริหารงานบุคคล), เคยผ่านงานด้านบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป, มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  คุณสมบัติ... ชาย หรือหญิง, การศึกษา ปวส.ขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี, พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี, สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้, เคยผ่านงานด้านต่างประเทศมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่งานเอกสารฝ่ายคลังสินค้า และขนส่ง
  คุณสมบัติ... ชาย หรือหญิง, การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี, เคยผ่านงานด้านนี้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ R&D
  คุณสมบัติ... ชาย หรือหญิง, การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, เคยผ่านงานด้านนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำเขตกรุงเทพ / ต่างจังหวัด
  คุณสมบัติ... ชาย หรือหญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป, การศึกษา ปวช.ขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมั่นใจตนเอง, เคยผ่านงานด้านการขายสินค้าบริโภคอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป, มีพาหนะส่วนตัว
 • พี.ซี.
  คุณสมบัติ... หญิง, อายุ 18 - 20 ปี, บุคลิกหน้าตาดี, การศึกษา ปวช.ขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี, เคยผ่านงานขายห้างฯ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หน่วยรถเงินสด
  คุณสมบัติ... ชาย หรือหญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป, การศึกษา ปวช.ขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมั่นใจตนเอง, เคยผ่านงานขายสินค้าอุปโภค - บริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ติดรถส่งของ
  คุณสมบัติ... ชาย, อายุ 20 ปีขึ้นไป, ไม่จำกัดความรู้, มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน แข็งแรง ซื่อสัตย์, ออกต่างจังหวัดได้
 • เมอร์ชันไดซ์
  คุณสมบัติ... หญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป, บุคลิกหน้าตาดี, การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สายการตลาด - การขาย, เคยผ่านงานขายห้างฯ / สินค้าอุปโภค - บริโภค และมียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ขับรถส่งของ
  คุณสมบัติ... ชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใบขับขี่ ทั้งประเภท 1 และประเภท 2, ออกต่างจังหวัดได้, เคยผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

นใจโปรดส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่าน อย่างละเอียดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่ายปัจจุบัน ส่งทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือ อีเมล์ หรือใช้แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครงานด้านล่างนี้ ส่งรายละเอียดทั้งหมดถึงเราได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บีเบอร์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด , บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
113/3 19-20, ซอยสองคุณจ่า ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 (ประเทศไทย)
โทร. 0-2802-5100 ถึง 9 (10 สายอัตโนมัติ)    โทรสาร. 0-2413-2761 , 0-2413-2253
หรือส่งอีเมล์ของท่านไปที่ : [email protected]

«««««« ไม่มี email account ของตนเอง, ใช้แบบด้านล่างนี้ส่งเป็นใบสมัครถึงเรา »»»»»»

แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครงาน
ปรดตอบคำถามในแบบกรอกข้อมูลนี้ให้ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อผิดพลาดใดๆ ของท่าน อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับท่านเข้าทำงานได้ในทุกกรณี และอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานได้ หากช่องใดที่ท่านไม่มีข้อมูลจะให้ โปรดเติม " - " (เครื่องหมายลบ) ลงไปเพื่อแสดงว่าไม่ใช้ได้
เลือกตำแหน่งที่ท่านสนใจ : 
ต้องการเงินเดือน : บาท
หากผ่านการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้วันที่ (วว/ดด/ปปปป) :   /   / 
>> ข้อมูลส่วนตัว
(ไทย) ชื่อ : สกุล :
(อังกฤษ) ชื่อ : สกุล :

ที่อยู่ติดต่อได้ปัจจุบัน :


จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
มือถือ :


เกิดวันที่ (วว/ดด/ปปปป) :   /   /             อายุ :
เชื้อชาติ :             เพศ : ชาย     หญิง
สถานะภาพสมรส : โสด     สมรสแล้ว     ม่าย     หย่า     แยกกันอยู่
การเกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว     ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร     ได้รับการยกเว้น
>> การศึกษา การอบรม ความสันทัด
จบการศึกษาสูงสุด :
จากสถาบัน :
ปีการศึกษา :
สาขาวิชา :
ผ่านการอบรมวิชา :
สามารถพูดภาษา :
สามารถเขียนภาษา :
>> ประวัติการทำงาน (เริ่มจากงานล่าสุดย้อนกลับไป)
ช่วงระยะเวลา (ปปปป) ตำแหน่ง บริษัท เงินเดือน
-      
-      
-      
-      
>> ประสบการณ์การทำงานโดยย่อ
>> ข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆ (กิจกรรมหลักสูตรเพิ่มเติม)
>> บุคคลรับรองท่าน (ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางครอบครัว)
ชื่อ-สกุล อาชีพ ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ติดต่อ
     
     
     
>> ยินดีหากจะมีการตรวจสอบคุณวุฒิ และข้อมูลการทำงานที่ระบุมาข้างต้นของท่านกับนายจ้างเก่า?
ยินดีให้ตรวจสอบได้
ไม่สะดวกให้ตรวจสอบ
เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก | บริษัท | โรงงาน | สินค้า | สินค้าพิเศษ | ตลาด | ติดต่อเรา | ข่าวสาร

ข้อความ และภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ตามกฏหมายของ บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, contain in plastic/glass bottle/bag
บริษัท บีเบอร์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด , บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
113/3 19-20, ซอยสองคุณจ่า ถนนสุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 (ประเทศไทย)
โทร. 0-2802-5100 ถึง 9 (10 สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2413-2761, 0-2413-2253 ติดต่อธุรกิจ