ผ  ลิ  ต  ภั  ณ  ฑ์
Goto Main PageGoto Detail Company PageGoto Detail Factory PageGoto Detail Products PageGoto Detail Special Products PageGoto Detail Market PageGoto Detail Contact PageGoto Detail News Page

รายการสินค้า
สินค้าของเรามีหลายขนาด และหลากหลายรสชาติ
รหัส รายละเอียด GW. Carton
(กิโลกรัม.)
Carton Size
(ก x ย x ส ซม.)
Cont./20'Ft.
บีเบอร์ - 180 ซีซี. (1 x 6 x 16) 1072
1901 น้ำส้ม 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1902 น้ำสับปะรด 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1903 น้ำลิ้นจี่ 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1904 น้ำสตอเบอร์รี่ 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1905 น้ำองุ่น 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1906 น้ำฝรั่ง 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1907 น้ำมะนาว 20 29.2 x 37.8 x 24.9
1908 น้ำมะม่วง 20 29.2 x 37.8 x 24.9
บีเบอร์ - 220 ซีซี. (1 x 6 x 14) 847
A - 1901 น้ำส้ม 20.5 29.8 x 35.1 x 30.4
A - 1902 น้ำสับปะรด 20.5 29.8 x 35.1 x 30.4
A - 1903 น้ำลิ้นจี่ 20.5 29.8 x 35.1 x 30.4
A - 1904 น้ำสตอเบอร์รี่ 20.5 29.8 x 35.1 x 30.4
A - 1905 น้ำองุ่น 20.5 29.8 x 35.1 x 30.4
บีเบอร์ - 410 ซีซี. (1 x 6 x 8) 840
1951 น้ำส้ม 22 37.9 x 49.8 x 18.5
1952 น้ำสับปะรด 22 37.9 x 49.8 x 18.5
1953 น้ำลิ้นจี่ 22 37.9 x 49.8 x 18.5
1954 น้ำสตอเบอร์รี่ 22 37.9 x 49.8 x 18.5
1955 น้ำองุ่น 22 37.9 x 49.8 x 18.5
รหัส รายละเอียด GW. Carton
(กิโลกรัม.)
Carton Size
(ก x ย x ส ซม.)
Cont./20'Ft.
บีเบอร์ - PET 500 ซีซี. (1 x 3 x 8) 1134
5001 น้ำส้ม 15 25 x 37 x 21.8
5002 น้ำสับปะรด 15 25 x 37 x 21.8
5003 น้ำสตอเบอร์รี่ 15 25 x 37 x 21.8
5004 น้ำองุ่น 15 25 x 37 x 21.8
5005 น้ำลิ้นจี่ 15 25 x 37 x 21.8
บีเบอร์ - PET 1 ลิตร (1 x 12) 1222
1001 น้ำส้ม 12.6 25.7 x 33 x 29
1002 น้ำสับปะรด 12.6 25.7 x 33 x 29
1004 น้ำสตอเบอร์รี่ 12.6 25.7 x 33 x 29
1005 น้ำองุ่น 12.6 25.7 x 33 x 29
บีเบอร์ ไลท์ - น้ำผลไม้ผสมคาราจีแนน & บุกผง - 200 ซีซี. (1 x 6 x 12) 588
5500 น้ำผลไม้รวม 17.4 32.5 x 47.5 x 30.3
5501 น้ำส้ม 17.4 32.5 x 47.5 x 30.3
9000 บีเบอร์ บั๊ก - 180 ซีซี.
ห่อคละรส (1 x 6 x 12)
รสชาติ: องุ่น , มะนาว ,
ลิ้นจี่ , ส้ม , สับปะรด ,
สตอเบอร์รี่
14.5 29 x 42.5 x 19 1247
2001-2005 ซันโมรี่ - 180 ซีซี.
(1 x 6 x 16)
19 29.2 x 37.8 x 24.9 1050
3001-3005 บอสซี่ - 180 ซีซี.
(1 x 6 x 16)
19 29.2 x 37.8 x 24.9 1050
รหัส รายละเอียด GW. Carton
(กิโลกรัม.)
Carton Size
(ก x ย x ส ซม.)
Cont./20'Ft.
ดอตโต้ - บิสกิตขนมหวาน - แบบเอ - 18 กรัม (1 x 12 x 12) 640
7000A แฟนซี 4.3 29 x 51.8 x 26.3
7003A ช็อกโกแลต 4.3 29 x 51.8 x 26.3
7004A สตอเบอร์รี่ 4.3 29 x 51.8 x 26.3
ดอตโต้ - บิสกิตขนมหวาน - แบบบี - 18 กรัม (1 x 6 x 24) 572
7000B แฟนซี 4.5 33.5 x 53.2 x 26.8
7003B ช็อกโกแลต 4.5 33.5 x 53.2 x 26.8
7004B สตอเบอร์รี่ 4.5 33.5 x 53.2 x 26.8
แด๊ดดี้ เคน - พายกรอบเคลือบน้ำตาล - 150 กรัม. (1 x 12) 1567
6501 รูปสี่เหลี่ยม 3 27.2 x 39.2 x 16.3
6502 รูปหัวใจ 2.3 27.5 x 39.5 x 16.3
ช็อกโก พาย - แบบเอ - 28 กรัม. (1 x 12 x 12) 770
6603 ขนมพายสอดใส้ครีมมาร์แมลโลว์
เคลือบช็อกโกแลต
3.3 25.9 x 45.6 x 22.7
ช็อกโก พาย - แบบบี - 28 กรัม. (1 x 6 x 24) 840
6603 ขนมพายสอดใส้ครีมมาร์แมลโลว์
เคลือบช็อกโกแลต
3.3 25.9 x 45.6 x 22.7

...คลิกที่ภาพสินค้าด้านล่าง... เพื่อขยายเป็นภาพใหญ่beeber bug grape 180 cc beeber bug lemon 180 cc beeber bug lychee 180 cc beeber bug orange 180 cc beeber bug pineapple 180 cc beeber bug strawberry 180 cc beeber bug pack
บีเบอร์ บั๊ก
องุ่น
บีเบอร์ บั๊ก
มะนาว
บีเบอร์ บั๊ก
ลิ้นจี่
บีเบอร์ บั๊ก
ส้ม
บีเบอร์ บั๊ก
สับปะรด
บีเบอร์ บั๊ก
สตอเบอร์รี่
บีเบอร์ บั๊ก
ภาชนะ
บีเบอร์ บั๊ก
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 12) 180 ซีซี. บรรจุด้วยพลาสติก PE คละรส
รสชาติ : องุ่น , มะนาว , ลิ้นจี่ , ส้ม , สับปะรด , สตอเบอร์รี่

orange juice 1 litre pineapple juice 1 litre strawberry juice 1 litre grape juice 1 litre
น้ำส้ม
1 ลิตร
น้ำสับปะรด
1 ลิตร
น้ำสตอเบอร์รี่
1 ลิตร
น้ำองุ่น
1 ลิตร
บีเบอร์ 1000 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 12) 1000 ซีซี. บรรจุในขวดพลาสติก PET
รสชาติ : ส้ม , สับปะรด , สตอเบอร์รี่ , องุ่น

orange juice 500 cc pineapple juice 500 cc strawberry juice 500 cc lychee juice 500 cc grape juice 500 cc
น้ำส้ม
500 ซีซี.
น้ำสับปะรด
500 ซีซี.
น้ำสตอเบอร์รี่
500 ซีซี.
น้ำลิ้นจี่
500 ซีซี.
น้ำองุ่น
500 ซีซี.
บีเบอร์ 500 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 3 x 8) 500 ซีซี. บรรจุในขวดพลาสติก PET
รสชาติ : ส้ม , สับปะรด , สตอเบอร์รี่ , ลิ้นจี่ , องุ่น

orange juice 410 cc pineapple juice 410 cc lychee juice 410 cc strawberry juice 410 cc grape juice 410 cc
น้ำส้ม
410 ซีซี.
น้ำสับปะรด
410 ซีซี.
น้ำลิ้นจี่
410 ซีซี.
น้ำสตอเบอร์รี่
410 ซีซี.
น้ำองุ่น
410 ซีซี.
บีเบอร์ 410 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 8) 410 ซีซี. บรรจุในขวดพลาสติก PE
รสชาติ : ส้ม , สับปะรด , ลิ้นจี่ , สตอเบอร์รี่ , องุ่น

orange juice 220 cc pineapple juice 220 cc lychee juice 220 cc strawberry juice 220 cc grape juice 220 cc
น้ำส้ม
220 ซีซี.
น้ำสับปะรด
220 ซีซี.
น้ำลิ้นจี่
220 ซีซี.
น้ำสตอเบอร์รี่
220 ซีซี.
น้ำองุ่น
220 ซีซี.
บีเบอร์ 220 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 14) 220 ซีซี. บรรจุในขวดพลาสติก PE
รสชาติ : ส้ม , สับปะรด , ลิ้นจี่ , สตอเบอร์รี่ , องุ่น

orange juice 180 cc pineapple juice 180 cc lychee juice 180 cc strawberry juice 180 cc grape juice 180 cc
น้ำส้ม
180 ซีซี.
น้ำสับปะรด
180 ซีซี.
น้ำลิ้นจี่
180 ซีซี.
น้ำสตอเบอร์รี่
180 ซีซี.
น้ำองุ่น
180 ซีซี.
บีเบอร์ , บอสซี่ , ซันโมรี่ 180 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 16) 180 ซีซี. บรรจุในขวดพลาสติก PE
รสชาติ : ส้ม , สับปะรด , ลิ้นจี่ , สตอเบอร์รี่ , องุ่น

orange fruit juice with carrageenan and konjacku 200 cc mixed fruits juice with carrageenan and konjacku 200 cc
บีเบอร์ ไลท์
น้ำส้ม
บีเบอร์ ไลท์
น้ำผลไม้รวม
บีเบอร์ ไลท์ 200 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 12) 200 ซีซี. บรรจุในถ้วยพลาสติก PP
น้ำผลไม้ผสมคาราจีแนน & บุกผง รสชาติ : ส้ม , ผลไม้รวม

orange fruit juice with carrageenan and konjacku 200 cc mixed fruits juice with carrageenan and konjacku 200 cc
ถาดน้ำส้ม
บีเบอร์ ไลท์
ถาดน้ำผลไม้รวม
บีเบอร์ ไลท์
บีเบอร์ ไลท์ 200 ซีซี.
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 12) 200 ซีซี. บรรจุในถ้วยพลาสติก PP
น้ำผลไม้ผสมคาราจีแนน & บุกผง รสชาติ : ส้ม , ผลไม้รวม

dotto chocolate flavoured marshmallow biscuit dotto strawberry flavoured marshmallow biscuit dotto fancy mix flavoured marshmallow biscuit
ดอตโต้
ช็อกโกแลต
ดอตโต้
สตอเบอร์รี่
ดอตโต้
แฟนซี
ดอตโต้
ขนาดบรรจุ
: แบบเอ (1 x 12 x 12) 18 กรัม , แบบบี (1 x 6 x 24) 18 กรัม
บิสกิตขนมหวาน รสชาติ : ช็อกโกแลต , สตอเบอร์รี่ , แฟนซี

dotto chocolate flavoured marshmallow biscuit dotto strawberry flavoured marshmallow biscuit dotto fancy mix flavoured marshmallow biscuit
กล่องบรรจุ
ดอตโต้ ช็อกโกแลต
กล่องบรรจุ
ดอตโต้ สตอเบอร์รี่
กล่องบรรจุ
ดอตโต้ แฟนซี
ดอตโต้
ขนาดบรรจุ
: แบบเอ (1 x 12 x 12) 18 กรัม , แบบบี (1 x 6 x 24) 18 กรัม
บิสกิตขนมหวาน รสชาติ : ช็อกโกแลต , สตอเบอร์รี่ , แฟนซี

daddy ken long shape puff pastry with sugar daddy ken heart shape puff pastry with sugar
แด๊ดดี้ เคน
รูปสี่เหลี่ยม
แด๊ดดี้ เคน
รูปหัวใจ
แด๊ดดี้ เคน
ขนาดบรรจุ
: (1 x 12) 150 กรัม
พายกรอบเคลือบน้ำตาล รูปร่าง : สี่เหลี่ยม , หัวใจ

daddy ken long shape puff pastry with sugar daddy ken heart shape puff pastry with sugar
กล่องบรรจุ
แด๊ดดี้ เคน รูปสี่เหลี่ยม
กล่องบรรจุ
แด๊ดดี้ เคน รูปหัวใจ
แด๊ดดี้ เคน
ขนาดบรรจุ
: (1 x 12) 150 กรัม
พายกรอบเคลือบน้ำตาล รูปร่าง : สี่เหลี่ยม , หัวใจ

choco pie pie with marshmallo cream coated with chocolate choco pie pie with marshmallo cream coated with chocolate
ช็อกโก พาย กล่องบรรจุ
ช็อกโก พาย
ช็อกโก พาย
ขนาดบรรจุ
: (1 x 6 x 12) 28 กรัม
ขนมพายสอดใส้ครีมมาร์แมลโลว์ : เคลือบช็อกโกแลต

เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก | บริษัท | โรงงาน | สินค้า | สินค้าพิเศษ | ตลาด | ติดต่อเรา | ข่าวสาร

ข้อความ และภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ตามกฏหมายของ บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, with plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, with plastic/glass bottle/bag
Bangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, with plastic/glass bottle/bagBangkok T.M. Beverage Co., Ltd. - Manufacturer, distribution and exporter of orange, lemon, strawberry, lychee, guava, grape, pineapple, fresh fruit juice/drinks, marshmallow/biscuit, with plastic/glass bottle/bag
บริษัท บีเบอร์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด , บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
113/3 19-20, ซอยสองคุณจ่า ถนนสุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 (ประเทศไทย)
โทร. 0-2802-5100 ถึง 9 (10 สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2413-2761, 0-2413-2253 ติดต่อธุรกิจ